Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vad är nationalekonomi?

Många förknippar troligen nationalekonomi med frågor som ekonomisk tillväxt, konjunktursvängningar, inflation och räntor eftersom dessa frågor ofta tas upp i media. Men nationalekonomi är mycket mer än så.

Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser. Om vi har begränsade tillgångar, hur ska vi då agera för att få det så bra som möjligt? Vad väljer vi? Vilka beslut fattar vi? Denna typ av frågor kan ställas i många olika sammanhang, vilket har lett till de olika grenarna av nationalekonomi, till exempel miljö-, hälso- och arbetsmarknadsekonomi.

Eftersom ämnet rymmer så många och olika frågeställningar förespråkar en del att nationalekonomi definieras i termer av den metod som används för att angripa samhällsvetenskapliga problem snarare än av de specifika frågeställningar som studeras.

Mikro och makro

Nationalekonomi kan på ett övergripande plan delas in i två huvudavdelningar: makro- och mikroekonomi.

Inom makroekonomi studerar du ekonomin som helhet. Här studeras sådant som arbetslöshet, räntor,  och inflation. Mikroekonomi handlar om hur olika aktörer fattar sina beslut för att uppnå bästa möjliga resultat. Här analyseras bland annat hur konsumenter och producenter möts på en marknad och hur deras efterfrågan respektive utbud leder till att en jämvikt nås på marknaden.

Nationalekonomiska metoder

En viktig del av nationalekonomisk metod är de matematiska modellerna. Dessa modeller uppfattas av många som onödigt komplicerade, men det är faktiskt tvärtom. Modellernas uppgift är att förenkla och renodla olika sammanhang så att vi klarar av att analysera dem. Om vi istället skulle försöka ta med alla faktorer som kan tänkas påverka ett beslut kommer vi upp i svindlande antal. Att då analysera beslutet utan att förenkla situationen med hjälp av en modell blir i stort sett omöjligt.

Traditionell nationalekonomisk analys har utgått från att individen alltid är nyttomaximerande och rationell i sina val och i sitt agerande. Denna typ av stiliserad individ kallas ofta för "the economic man" eller Homo Economicus. Numera försöker nationalekonomin ofta ta in perspektiv och synsätt från andra relaterade fält, till exempel från psykologin, vilket bland annat lett till ett forskningsområdet  beteendeekonomi.

Vad handlar kurserna om?

Kurserna i nationalekonomi är uppdelade i Grundkurs (30 hp), Fortsättningskurs (30 hp) och Förbjudpningskurs inklusive kandidatuppsats (30 hp). Därefter kan du fortsätta att studera på master- eller forskarutbildning. Allt eftersom du går vidare i dina studier kommer du att få en både djupare förståelse och bredare bild av vad ämnet nationalekonomi omfattar. På sidan om kurser och program hittar du länkar till respektive kurs och program.
Kurser och program i ämnet nationaekonomi

Skillnaden mellan nationalekonomi och företagsekonomi

En vanlig fråga från studenter är vad som skiljer nationalekonomi från företagsekonomi. På svenska låter det som att dessa ämnen är närbesläktade, då båda slutar på -ekonomi. Skillnaden blir tydligare om vi tittar på de engelska termerna, nämligen "economics" (nationalekonomi) och "business administration" (företagsekonomi). 

Företagsekonomi fokuserar på hur det enskilda företaget ska agera i olika situationer. Nationalekonomi letar istället efter generella samband och analyserar hur olika grupper av aktörer agerar under olika förutsättningar.  Även om ämnet heter nationalekonomi handlar det inte bara om hur länder agerar utan även delar av samhället, exempelvis konsumenter och producenter.

Kahn Academy har gjort en kort  video som beskriver ämnet nationalekonomin (på engelska).
Introduction to Economics by Kahn Academy

Forskningsbaserad undervisning

I stort sett alla våra lärare är aktiva forskare, vilket innebär att de är uppdaterade på vad som sker inom aktuell forskning  och kan ge aktuella exempel från forskningen. Kopplingen mellan kursinnehåll och aktuell forskning blir tydligare ju längre fram i kurserna du kommer. Extra tydligt blir det på de valbara kurserna där en betydande del av kurslitteraturen utgörs av forskningsartiklar.
Institutionen har en stor bredd på forskningsområden. De främsta är:

 • arbetsmarknadsekonomi
 • beteende- och experimentell ekonomi
 • finansiell ekonomi
 • hälsoekonomi
 • industriell ekonomi
 • miljöekonomi
 • offentlig ekonomi
 • utvecklingsekonomi


I den nationella databasen Swopec kan du ta del av ny forskning publicerad i serien Working papers in Economics, som är forskningsrapporter som ännu inte hunnit bli publicerade i någon tidskrift.
Ny forskning från Institutionen för nationalekonomi med statistik

Vad handlar kandidatuppsatserna om?

För att få en kandidatexamen i nationalekonomi ska du skriva en kandidatuppsats. Här har vi gjort ett urval av de senaste uppsatserna för att du ska få en uppfattning om vilka ämnen som är tänkbara.

 • Debt and Health - A Study of Incapacity Rate and Private Debt in Swedish Municipalties
 • Ökad betalningsvilja för nationellt odlade ekologiska livsmedel - En kvantitativ studie av individers ökade betalningsvilja för ekologiska svenska äpplen & bröd i Västra Götalands län.
 • Does gender balance on the corporate board have an impact on the equity performance?
 • Female educational enrollment, labor force participation and economics growth - A panel-data study in Europe
 • Does a changed grading scale affect mean GPA - A descriptive analysis of the 2011 grading scale reform in the Swedish upper secondary school
 • Leder mer bistånd till ökat humankapital i Afrika söder om Sahara? En empirisk studie
 • Intergenerational Mobility and Education - Evidence from Latin America
 • The effects of labour supply increase caused by immigration to Sweden: The substitution between native and foreign born labourers
 • Orphaned children's school attendance in Kenya
 • Policy Changes in the Swedish Payroll Tax Rate - Implications for Youth Unemployment
 • Measuring inflation - History, theory, applications and importance

På Gupea hittar du en lista över alla kandidatuppsatser från Institutionen för nationalekonomi med statistik i datumordning.
Kandidatuppsatser i nationalekonomi

Goda framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för nationalekonomer är god. De allra flesta får snabbt ett arbete efter avslutad utbildning. En undersökning från 2015 visar att tre av fyra arbetar i privat sektor och de vanligaste yrkena är specialister, analytiker eller konsulter.

Kort sammanfattning av arbetsmarknaden för nationalekonomer:

"Vad gör en nationalekonom?"  

Intervjuer med tidigare studenter

Vad tycker Khaled Saibi, Maja-Malin Ekelöf och Robin Svensén som alla studerat nationalekonomi om utbildningen och sina arbeten?
Intervjuer med alumner
 

Studener grupparbetar

Sidansvarig: Marie Andersson|Sidan uppdaterades: 2017-05-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?